Bionorica i ekologia

Ekologiczny budynek centrali firmy Bionorica


Budenek centrali Bionorica

Wymagania stawiane zakupionemu w lipcu 2007 r. budynkowi firmy są wysokie: sposób konstrukcji i użyte materiały budowlane mają w jak najmniejszym stopniu obciążać środowisko, a sam budynek ma w ciągu roku wytwarzać przynajmniej takie ilości energii, jakie sam zużywa. Do realizacji projektu budowlanego, jakiego w Niemczech jeszcze nie było wybrano uznany zespół skupiony wokół architekta Wolfganga Brummera i profesora Michaela Braungarta, kierownika renomowanego Instytutu Środowiska EPEA.

Za pomocą kompleksowej, alternatywnej koncepcji energetycznej spełniono wszelkie wymagania dotyczące siedziby, brane pod uwagę w filozofii firmy Bionorica. Zrównoważony bilans energetyczny budynku w pełni współgra z naturą, reprezentując tym samym idee przedsiębiorstwa: naturalność i długotrwałość.

Do budowy użyto materiałów, których produkcja, użycie i ponowne wykorzystanie nie stanowi obciążenia dla środowiska naturalnego. Projekt nie uwzględnił użycia materiałów zawierających PCV. Budynek jest ogrzewany przy wykorzystaniu instalacji gospodarującej energią skojarzoną, zasilanej odnawialnymi nośnikami energii.

W celu pozyskania jak największej ilości energii, budynek centrali Bionorica wykorzystuje najnowocześniejsze technologie solarne. Na dachu i fasadzie zamocowano panele solarne najnowszej generacji. W ten sposób promienie słoneczne są absorbowane poprzez powłokę dachową i samą powłokę budynku. Komórki fotowoltaiczne zostały wbudowane bezpośrednio w okna, przez co dach budynku zdaje się być półprzezroczysty.

Nowoczesne instalacje i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii umożliwia neutralne wytworzenie prawie całego zapotrzebowania cieplnego i chłodniczego centrali Bionorica, kompensujące emisję CO2. W porównaniu do paliw kopalnianych przedsiębiorstwo może w ten sposób zaoszczędzić równo 1100 ton dwutlenku węgla.