Sprawdź jak sypiasz?


Ateńska skala bezsenności jest narzędziem pozwalającym na ocenę objawów związanych z bezsennością.

Prosze zaznaczyć numer przy haśle odpowiadającym wymienionym poniżej objawom, jeśli objawy te występowały co najmniej trzy razy w tygodniu wciągu ostatniego miesiąca.


Zasypianie po położeniu się do łóżka i zgaszeniu światła:

szybko
nieznacznie opóźnione
opóźnione
bardzo opóźnione lub bezsenność przez całą noc

Budzenie się podczas nocy:

nie występuje
sporadycznie
często
bardzo często lub bezsenność przez całą noc

Budzenie się rano wcześniej niż planowano:

o zamierzonej godzinie
nieznacznie wcześniej
znacznie wcześniej
dużo wcześniej lub bezsenność przez całą noc

Całkowity czas snu:

wystarczający
nieznacznie niewystarczający
wyraźnie niewystarczający
całkowicie niewystarczający lub bezsenność przez całą noc

Jakość snu, niezależnie od jego trwania:

satysfakcjonująca
nieznacznie niesatysfakcjonująca
znacznie niesatysfakcjonująca
całkowincie niesatysfakcjonująca

Samopoczucie następnego dnia:

dobre
nieznacznie gorsze
wyraźnie gorsze
wybitnie gorsze

Sprawność psychiczna i fizyczna następnego dnia:

niezaburzona
nieznacznie zaburzona
wyraźnie zaburzona
wybitnie zaburzona

Senność w ciągu dnia:

nie zdarza się
nieznaczna
wyraźna
bardzo nasilona


Wynik łączny w AIS wynoszący 8 i więcej punktów uznano za wartość pozwalającą z wysokim prawdopodobieństwem wnioskować o występowaniu bezsenności nieograniczonej według kryteriów Międzynarodowej klasyfikacji chorób.