Śpisz? Naturalnie, że śpię.

Skuteczna fitoterapia zaburzeń snu.


Skuteczna Fitoterapia Zaburzeń Snu.

W przeszłości traktowana jako objaw. Obecnie jest uznana za jednostkę chorobową, która wymaga specjalistycznej terapii!

Bezsenność, bo o niej mowa, stała się cywilizacyjnym problemem i dotyczy coraz liczniejszej populacji. Nie jest już problemem wyłącznie przypisywanym osobom starszym, lecz w równej mierze dotyczy osób młodych. Według WHO ponad jedna trzecia społeczeństwa na świecie cierpi z powodu bezsenności. Polskie statystyki są również pesymistyczne. Zaledwie 1/3 osób zgłasza się do lekarza ze swoimi problemami ze snem, 1/3 chorych bagatelizuje problem a kolejna 1/3 podejmuje leczenie na własną rękę.

Zaburzenia snu to inaczej zespół zaburzeń rytmu dobowego. Do jego najczęstszych objawów należą: bezsenność, nadmierna senność oraz zespół późnego zasypiania i budzenia się.

Jakość snu, to jak śpimy, bardzo często przekłada się na naszą aktywność dzienną. Niedobór snu i jego „zła jakość” wpływa na odczuwanie nadmiernego przemęczenia oraz senności w ciągu dnia, rozdrażnienia, upośledzenia zdolności koncentracji i zapamiętywania, a także wpływa na osłabienie odporności organizmu. Nie leczona bezsenność w konsekwencji może doprowadzić nawet do depresji.

Według międzynarodowej klasyfikacji zaburzeń snu bezsenność to występowanie poniższych objawów co najmniej trzy razy w tygodniu przez co najmniej miesiąc: trudności w zasypianiu, zbyt wczesne budzenie się, zła jakość snu lub odczucie, że sen nie jest pokrzepiający. Może mieć charakter przewlekły, krótkotrwały (maksymalnie do trzech tygodni) lub przygodny (kilka dni). Zarówno bezsenność przygodna, jak i krótkotrwała, nie powinna być lekceważona, ale równocześnie należy pamiętać, że może dotyczyć każdego, kto przeżył silniejsze emocje, był narażony na używki czy przebywał długo w miejscu o natężonym hałasie.

Podstawowa metoda terapii bezsenności polega na eliminacji czynników predysponujących do występowania tego schorzenia. Oznacza to między innymi przestrzeganie kilku podstawowych zasad w ramach zdrowego stylu życia. Dzięki temu możemy uniknąć problemów ze snem nawet
w przypadku pojawiających się trudnych sytuacji życiowych, które mogłyby uniemożliwić nam spokojny sen.

Kolejnym krokiem w terapii bezsenności może być farmakoterapia. Popularną oraz bezpieczną metodą leczenia zaburzeń snu jest fitoterapia, polegająca na zastosowaniu leków pochodzenia naturalnego. Niestety lekarze często przepisują leki syntetyczne o istotnie silniejszym działaniu nasennym, ale także obarczone większym ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych. Tymczasem dopiero brak skuteczności fitoterapii powinien skłaniać do zastosowania leków syntetycznych o istotnie silniejszym działaniu nasennym.

„Kobieca bezsenność”

Na przebieg i jakość snu mają wpływ również wahania poziomu hormonów. Huśtawka hormonalna w czasie cyklu miesiączkowego, ciąży, w okresie poporodowym i podczas klimakterium jest dobrze znana większości kobiet. Zależność poziomu hormonów i zaburzeń snu nie zostały jeszcze dokładnie zbadane, ale wiadomo, że w tych okresach kobiety narażone są
w większym stopniu na kłopoty ze snem. Dla wielu kobiet cykl miesięczny oznacza nie tylko PMS, problemy z gospodarką wodną organizmu i zmianę wagi lecz także dolegliwości związane z bezsennością. Narastają one podczas menstruacji i spowodowane są poziomem hormonów.
Ból i napięcie w dole brzucha nie ułatwia wtedy zaśnięcia. W okresie poporodowym większość kłopotów ze snem wynika z tego, że dziecko często w nocy bywa bardzo aktywne i wymaga karmienia. Nie zbadano dotychczas jak w tym okresie na sen kobiety mogą wpływać różne czynniki emocjonalne i psychologiczne, ale nie ulega wątpliwości, że istnieje bezpośredni związek poziomu nastroju i jakości snu. Im mniej snu, tym większe zaburzenia nastroju i gorsze funkcjonowanie w życiu codziennym. Okres menopauzy także sprzyja dolegliwościom ze snem. Kobiety skarżą się, że mimo przespania całej nocy, rano czują się zmęczone. Narzekają również na problemy z zasypianiem i krótkim okresem snu, często przerywanym w trakcie nocy. Może to być częściowo spowodowane uderzeniami gorąca, które także mają swoją rytmikę okołodobową. Maksymalne natężenie osiągają one u różnych kobiet w różnych porach dnia, a u tych kobiet, u których najsilniej występują w nocy mogą bardzo zakłócać przebieg snu. Istnieją dowody na to, że u pewnej liczby kobiet wahania nastroju związane z okresem menopauzy, są wynikiem występujących zaburzeń snu. Dobra wiadomość to taka, że wstępne badania wskazują na skuteczność hormonalnej terapii zastępczej, oraz leków wspomagających sen

Alternatywą dla leków syntetycznych, które może zlecić tylko lekarz, są leki pochodzenia naturalnego. Preparaty te mogą być jednoskładnikowe lub złożone. W skład ziołowych produktów leczniczych, które zwalczają problemy ze snem wchodzą min.:

Kozłek lekarski (z łaciny Valeriana officinalis): naturalne składniki potocznie określany jako waleriana, ma ugruntowaną pozycję w ziołolecznictwie. Dzięki zawartości substancji czynnych (min. kwas walerianowy oraz walepotriatów) – wykazuje działanie uspokajające oraz rozkurczające. Najnowsze badania pokazują, że substancje czynne zawarte w korzeniu wpływają na aktywność przemiany materii komórek nerwowych, a także stymulują te same receptory co kawa. Preparaty kozłka znajdują zastosowanie w leczeniu ogólnych stanów nerwicowych (bezsenność, histerie, lęki. Substancje czynne korzenia kozłka działają uspokajająco (poprawa jakości snu, zmniejszenie częstotliwości przebudzeń).

Chmiel zwyczajny (z łaciny Humulus lupulus): naturalne składniki chmiel zwyczajny zawiera substancje lecznicze (lupulinę, humulen). Butenol metylowy, który się z nich wydziela ma działanie uspakajające, nasenne - usposabiające do snu, oraz hamujące czynność kory mózgowej.

Liście melisy lekarskiej (Melissae folium): naturalne składniki działają uspokajająco, obniżając stany ogólnego pobudzenia nerwowego. Uspokajające działanie melisa zawdzięcza głównie olejkom eterycznym. Znany od lat w klasztornej medycynie.

Ziele męczennicy cielistej (Passiflorae herba): naturalne składniki jest pomocne przy leczeniu lekkich stanów napięcia, wykazuje depresyjne działanie na ośrodkowy układ nerwowy.W przypadku przygodnej lub krótkotrwałej bezsenności pierwotnej warto podjąć próbę zastosowania leków pochodzenia naturalnego ze względu na ich korzystny profil bezpieczeństwa i dobrą tolerancję. Roślinne leki nasenne nie zaburzają naturalnej struktury snu i powodują fizjologiczne ranne budzenie.

Jak dotąd naukowymi badaniami klinicznymi udowodniono działanie nasenne i uspokajające połączenia korzenia kozłka lekarskiego (waleriany) oraz szyszek chmielu. Preparaty zawierające łączone wyciągi z tych dwóch ekstraktów skracają I fazę snu, zaś wydłużają II i III fazę, co przekłada się na uzyskanie bardziej regenerującego, odprężającego i pełniejszego snu.