Zaburzenia snu u kobiet.


Czy sen ma płeć? Czy istnieje kobieca bezsenność? Wyniki badań jednoznacznie wykazują trend wzrastającej liczby osób cierpiących w Polsce na bezsenność. Szczególne miejsce w tej grupie zajmują kobiety, które problemy ze snem spotykają częściej.

Zaburzenia snu kobiet w liczbach

W grupie skarżących się na zaburzenia snu w Polsce przeważająca część stanowią kobiety, aż 62%. W Polsce na kłopoty ze snem skarży się
43% kobiet, podczas gdy w grupie mężczyzn dolegliwości te występują
u 29% (badania TNS OBOP 2005). 21% kobiet w Polsce cierpi na bezsenność codziennie lub prawie codziennie natomiast 43% kilka razy
w miesiącu. Co powoduje, że kobieta po kolejnym dniu pracy zamiast odpocząć i nabrać sił na kolejny dzień przewracają się z boku na bok?
Do czynników wpływających na zaburzenia snu u kobiet mają wpływ: wiek, wykształcenie a nawet, co bardzo ciekawe, miejsce zamieszkania. Problemy ze snem pogłębiają się w miarę upływu czasu, częściej pojawiają się emeryturze i rencie. Lepiej radzą sobie kobiety z wyższym wykształceniem, co może się to wiązać z większą świadomością praktyk pro-zdrowotnych i dbałości o własne zdrowie. Jeśli chodzi o miejsce zamieszkania to najgorzej sypiają mieszkanki dużych miast w regionie Dolnośląskim, najlepiej kobiety pochodzące z miast średniej wielkości znajdujących się na terenie Małopolski.

„Kobieca bezsenność”

Na przebieg i jakość snu mają wpływ również wahania poziomu hormonów. Huśtawka hormonalna w czasie cyklu miesiączkowego, ciąży, w okresie poporodowym i podczas klimakterium jest dobrze znana większości kobiet. Zależność poziomu hormonów i zaburzeń snu nie zostały jeszcze dokładnie zbadane, ale wiadomo, że w tych okresach kobiety narażone są
w większym stopniu na kłopoty ze snem. Dla wielu kobiet cykl miesięczny oznacza nie tylko PMS, problemy z gospodarką wodną organizmu i zmianę wagi lecz także dolegliwości związane z bezsennością. Narastają one podczas menstruacji i spowodowane są poziomem hormonów.
Ból i napięcie w dole brzucha nie ułatwia wtedy zaśnięcia. W okresie poporodowym większość kłopotów ze snem wynika z tego, że dziecko często w nocy bywa bardzo aktywne i wymaga karmienia. Nie zbadano dotychczas jak w tym okresie na sen kobiety mogą wpływać różne czynniki emocjonalne i psychologiczne, ale nie ulega wątpliwości, że istnieje bezpośredni związek poziomu nastroju i jakości snu. Im mniej snu, tym większe zaburzenia nastroju i gorsze funkcjonowanie w życiu codziennym. Okres menopauzy także sprzyja dolegliwościom ze snem. Kobiety skarżą się, że mimo przespania całej nocy, rano czują się zmęczone. Narzekają również na problemy z zasypianiem i krótkim okresem snu, często przerywanym w trakcie nocy. Może to być częściowo spowodowane uderzeniami gorąca, które także mają swoją rytmikę okołodobową. Maksymalne natężenie osiągają one u różnych kobiet w różnych porach dnia, a u tych kobiet, u których najsilniej występują w nocy mogą bardzo zakłócać przebieg snu. Istnieją dowody na to, że u pewnej liczby kobiet wahania nastroju związane z okresem menopauzy, są wynikiem występujących zaburzeń snu. Dobra wiadomość to taka, że wstępne badania wskazują na skuteczność hormonalnej terapii zastępczej, oraz leków wspomagających sen

Natura w trosce o sen kobiety

Bezsenność i zaburzenia snu wpływają na funkcjonowanie kobiet w życiu codziennym Stres spowodowany niedosypianiem, huśtawka hormonów,
a co za tym idzie nastroju znacznie obniża jakość życia. Naturalną odpowiedzią dla kobiet mogą być innowacyjne leki pochodzenia roślinnego na zaburzenia snu i bezsenność. Jak dotąd, naukowymi badaniami klinicznymi udowodniono działanie nasenne i uspokajające połączenia korzenia kozłka lekarskiego (waleriany) oraz szyszek chmielu, które uzupełniają się w leczeniu nieorganicznych zaburzeń snu.Materiały do pobrania