FAQ

Najczęściej zadawane pytania przez pacjentów


Dlaczego w płynnych formach roślinnych leków zawarty jest alkohol (etanol)?

Wiele roślinnych leków, które są dostępne w formie płynnej, zawiera alkohol (etanol), m.in. z powodu dłuższej trwałości. Alkohol jest także naturalnym składnikiem wielu środków spożywczych. Spożycie alkoholu zawartego w lekach jest na porównywalnym albo nawet niższym poziomie co spożywanym z żywnością, np. z sokami owocowymi. Dlatego ilość spożytego alkoholu zawartego w pojedynczej dawce np. Sinupretu w kroplach (19% objętości) może być określona, jako nieszkodliwa i pozostaje bez większego znaczenia. Działania szkodliwego dla organizmu przy tak niewielkiej ilości alkoholu nie należy oczekiwać nawet w wypadku dość krytycznego sposobu rozpatrywania jego oddziaływania na organizm. To dotyczy także zastosowania preparatu u dzieci. Powinni Państwo wziąć także po uwagę fakt, że do wielu leków niezawierających alkoholu dodawane są zamiast niego rozpuszczalniki, stabilizatory i konserwanty. Chodzi tutaj o substancje chemiczne, z którymi mamy jeszcze mniejsze doświadczenie niż z naturalną substancją, jaką jest etanol.

Co to są fitofarmaceutyki i co odróżnia je od innych leków?

Fitofarmaceutyki to leki, które zawierają wyłącznie substancje czynne pochodzenia roślinnego. Części roślin leczniczych przerabiane są farmaceutycznie w celu pozyskania ekstraktów. Racjonalna fitoterapia wykorzystuje potencjał roślin leczniczych, poprzez dogłębną analizę przy wykorzystaniu nowoczesnych metod. Fitofarmaceutyki są zazwyczaj dostępne, jako krople, tabletki, drażetki lub kapsułki i jak wszystkie inne leki podlegają prawnym przepisom ustawy o lekach. Bionorica przeznacza znaczne środki finansowe na zaplecze naukowe zajmujące się kontrolą: skuteczności, jakości i bezpieczeństwa swoich preparatów. Badania kliniczne, obserwacje zastosowań oraz ciągła wymiany wiedzy z opinią lekarską kompletują wiedzę o sposobie działania tych produktów.

Czym są badania kliniczne?

Badaniem klinicznym jest każde badanie prowadzone z udziałem ludzi w celu odkrycia lub potwierdzenia klinicznych, farmakologicznych, w tym farmakodynamicznych skutków działania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, lub śledzenia wchłaniania, dystrybucji, metabolizmu i wydalania jednego lub większej liczby badanych produktów leczniczych, mając na względzie ich bezpieczeństwo i skuteczność. (art.2 pkt 2 Ustawy Prawo farmaceutyczne Dz.U.2008 nr 45 poz.271 z póź. zm.)

Podrobione leki Bionorica?

Do tej pory nieznane są przypadki fałszowania naszych leków. Nowe opakowania naszych leków mają na odwrocie pieczęć jakości Bionorica - trójwymiarowe i optycznie zmienne wytłoczenie, które w myśl możliwie najlepszej ochrony konsumenta dokumentuje oryginalność leku. Jest to ważny krok zapobiegający zwiększającej się liczbie przypadków podrabiania leków.

Subtelne, wyprodukowane specjalną metodą, struktury liniowe są tak wytłoczone, że powstaje trójwymiarowy, optycznie zmienny liść. Przy bezpośrednim widoku z góry można rozpoznać motyw umieszczony na powierzchni opakowania: logo Bionorica, czyli liść. Palcem można wyczuć wytłoczenie. Wskutek przechylania pieczęć rozchodzi się na cztery kolby stożkowe. Nowoczesne skanery i kolorowe kopiarki są obecnie w stanie odtwarzać w sposób łudząco podobny praktycznie tylko dwuwymiarowe projekty. Trójwymiarowa pieczęć jakości Bionorica tworzy trudną przeszkodę dla fałszerzy opakowań markowych. W ten sposób pieczęć jest potwierdzeniem oryginalności opakowań produktów firmy Bionorica.

Oryginalne opakowanie