Lunapret® - ulotka dla pacjenta


Tabletki powlekane

Valerianae radicis extractum siccum + Lupuli strobili extractum siccum 250 mg + 60 mg

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona ważne informacje dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty, aby można było leczyć niektóre schorzenia bez pomocy lekarza. Aby jednak uzyskać dobry wynik leczenia, należy stosować lek Lunapret® ostrożnie.

  • - Należy zachować tę ulotkę, aby można ją było przeczytać ponownie w razie potrzeby.
  • - Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.
  • - Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 4 tygodniach, należy skontaktować się z lekarzem.
  • - Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

  • 1. Co to jest lek Lunapret® i w jakim celu się go stosuje
  • 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Lunapret®
  • 3. Jak stosować lek Lunapret®
  • 4. Możliwe działania niepożądane
  • 5. Jak przechowywać lek Lunapret®
  • 6. Inne informacje

1. CO TO JEST LEK Lunapret® I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lunapret® zawiera ekstrakty z korzenia waleriany i szyszek chmielu.

Wskazania do stosowania
Preparat Lunapret® jest przeznaczony do stosowania w przypadku trudności w zasypianiu oraz niespokojnego snu.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU Lunapret®

Nie należy stosować leku Lunapret® w przypadku:
- nadwrażliwości na substancje czynne (korzeń waleriany, szyszki chmielu) lub którykolwiek ze składników pomocniczych.

Stosowanie leku Lunapret® u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby.
Lunapret® nie powinien być stosowany u pacjentów z ostrą niewydolnością nerek lub z zaburzeniami czynności wątroby.

Ciąża
Zastosowanie leku Lunapret® w okresie ciąży możliwe jest jedynie pod kontrolą lekarską.

Karmienie piersią
Zastosowanie leku Lunapret® w okresie laktacji możliwe jest jedynie pod kontrolą lekarską.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Brak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. Jednakże, nie jest zalecane stosowanie preparatu Lunapret®, bezpośrednio przed prowadzeniem pojazdów mechanicznych i obsługą urządzeń mechanicznych w ruchu, gdyż ze względu na swoje wskazania może on powodować senność.

Stosowanie innych leków
Jednocześnie spożywany alkohol może nasilać działanie preparatów zawierających korzeń waleriany. Dotychczas nie odnotowano interakcji z innymi lekami i innych rodzajów interakcji.

3. JAK STOSOWAĆ LEK Lunapret®

Dorośli, młodzież powyżej 12 roku życia i osoby w podeszłym wieku:
Zazwyczaj stosowana dawka leku Lunapret® to 2 tabletki przyjmowane na 1 godzinę przed snem. Tabletki należy popić niewielką ilością płynu. Jeśli to konieczne dawkę można zwiększyć do 3 tabletek.

W przypadku zażycia większej dawki leku Lunapret® niż zalecana:
Korzeń waleriany w dawce ok. 20 g może powodować objawy w postaci: zmęczenia, skurczów w obrębie jamy brzusznej, ucisku w obrębie klatki piersiowej, zawrotów głowy, drżenia rąk oraz rozszerzenia źrenicy. Objawy te są łagodne i zwykle przemijają w przeciągu 24 godzin. Dawka 20 g korzenia waleriany odpowiada ilości 16 tabletek preparatu Lunapret®.

W przypadku pominięcia dawki leku Lunapret®:
Należy kontynuować leczenie zgodnie z zalecanym dawkowaniem. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki preparatu Lunapret®.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Brak potwierdzonych działań niepożądanych dla preparatu Lunapret®.

W przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu, sporadycznie może wystąpić skórna reakcja uczuleniowa.

W przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów niepożądanych w czasie stosowania leku Lunapret®, należy poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK Lunapret®

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować leku Lunapret® po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, chronić przed wilgocią.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Lunapret®
Jedna tabletka powlekana zawiera jako substancje czynne:
- suchy ekstrakt z korzenia waleriany (Valerianae radicis extractum siccum) (4-6:1) w połączeniu z nośnikami – w ilości 250 mg
- suchy ekstrakt z szyszek chmielu (Lupuli strobili extractum siccum) (5-7:1) w połączeniu z nośnikami – w ilości 60 mg

Rozpuszczalnikiem użytym do ekstrakcji jest metanol 45% [m/m].
Nośnikami są maltodekstryna i krzemu dwutlenek koloidalny.

Substancje pomocnicze:
celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, olej rącznikowy, krzemu dwutlenek koloidalny, polisacharydy sojowe, glikol polietylenowy, makrogol 400; makrogol 6 000; makrogol 20 000, aromat waniliowy, hypromelloza, tytanu dwutlenek (E-171), indygotyna (E-132).

Jak wygląda lek Lunapret® i co zawiera opakowanie:
Lunapret®, tabletki powlekane pakuje się w blistry z folii aluminiowej i PVC/PE/PVdC. W jednostkowym pudełku kartonowym z nadrukiem umieszcza się 20 lub 60 tabletek powlekanych pakowanych w blistry (po 20 tabletek w blistrze). Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

BIONORICA SE
Kerschensteinerstrasse 11 - 15
92318 Neumarkt
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Bionorica Polska Sp z o.o.
ul. Leszno 14
01 - 192 Warszawa
Polska
Tel /Fax +(48) 22 886 46 06

Data zatwierdzenia ulotki: 12.08.2011